Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 Ways To Torture Kurda Smahlt

6. 7. 2009

10 Ways to Torture Kurda Smalht .
1 . Castrate him , roast his testicles and force him to consume it afterwards . Then , clip his nails , grind the clippings in a blender ( borrow Mika’s - he always uses it to grind his special coffee beans ) and force him to drink the concoction .

1. Vykastrovat ho, opéci jeho varlata a donutit ho je sníst. Ostříhat mu nehty, rozemlít je v mixéru (Půjčit Mikův - používá ho ke mletí kafe) a donutit ho vypít směs.

2. Disembowel him and hang his intestines on the Guardians of Blood fake Christmas tree they bought on eBay 2 months ago .

2. Vykuchat ho a jeho střeva na vánoční stromek Strážců krve, který si před dvěma měsíci koupili v eBay.

3. Pluck his nose hair while he is being restrained and then proceed to his armpit hair .

3. Při plném vědomí mu vytrhat chlupy z nosu a pokračovat s chlupy v podpaží.

4. Put him in the same room with a bunch of rabid fan girls and leave him there for the next two months .

4. Nechat ho dva měsíce v místnosti plné zuřivých fanynek.

5. Strap him to a chair and force him to watch Barney reruns for the next 48 hours . If he is still sane , switch to teletubbies .

5. Přivázat ho k židli a nechat ho 48 hodin zírat na Barneyho show. Pokud odolá, pustit Teletubbies.

6. Knock him out , take him to a plastic surgeon and get him fake breasts with a D cup .

6. Zmlátit ho k bezvědomí, vzít ho k plastickému chirurgovi a nechat mu udělat prsa velikosti D.

7. Force him to make out with Larten in a pink thong and later with Gavner in a G-string if Gavner is available .

7. Donutit ho souložit s Lartenem s růžovým bičíkem a později s Gavnerem v bederní roušce – pokud bude mít Gavner volno.

8. Dye his hair red , put red coloured cutex on his nails , paint him with permanent purple paint and give him red contacts . Convince him he is in another dimension whereby he is a vampaneze before throwing him into the Hall of Princes during a “Let’s kill any vampaneze we see” meeting .

8. Obarvit mu vlasy na červeno, nalakovat mu nehty na červeno, celého ho trvale nabarvit na fialovo a nasadit mu červené kontaktní čočky. Přesvědčit ho, že je v jiné dimenzi vampýrem, krátce předtím, než ho hodíte do Knížecí síně v průběhu setkání „Zabijme každého vampýra, kterého vidíme“.

9. Shave his head bald and strip him naked before tossing him into a gay bar with a signboard hung around his neck saying , “ I am the perfect sex toy you have been looking for all these years”. Make sure the bar is heavily padlocked so escape would be futile.

9. Oholit mu hlavu a svléknout ho, strčit ho do gay baru s tabulkou s nápisem „Já jsem dokonalá sexuální hračka, kterou celý život sháníš“ okolo krku. Ujistit se, že bar je pevně uzamčen a dostat se ven je nemožné.

10. Put him in a tutu and make him do a ballet recital with a bunch of 5 year olds on mother’s day . Make sure Paris and Mika are present during the show .

10. Navléci ho do baletní sukénky a donutit ho baletit s bandou pětiletých dětí na den matek. Ujistit se, že Paris a Mika sledují představení.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

no to snad ne!

(Kurda, 16. 5. 2010 17:56)

trochu silný kafe... :-D ♥♥